De massage werkt zeer ontspannend waardoor het lichaam in staat is om nieuwe energie aan te maken.